Op deze pagina vind u meer informatie over EGB.

Enerzjy Groep Burgum is een coöperatie die zich wil inzetten voor een energie neutrale, circulaire en duurzame leef en woonomgeving. Hierbij richten wij ons op onze directe leefomgeving, het mooie dorp Burgum.

Wij vinden het belangrijk om zelf initiatief te nemen in een verduurzaming van onze omgeving omdat wij hiermee een zetje kunnen geven in de juiste richting en we kunnen voorkomen dat het ons opgedragen wordt. Wij richten ons dan ook op duurzaamheid in de breedste zin. Dit willen wij graag doen met aandacht voor:

  • Dieren
  • Planten
  • Landschap

 

Meer informatie vindt u op de EGB website