Werkgroep biodiversiteit


Vanaf 2020 is een werkgroep Biodiversiteit actief in ons dorp. Zij hebben verschillende biodiversiteitsprojecten ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente Tytsjerksteradiel, Vitens, plaatselijke kerken, vogelwacht, basisschool en bedrijven worden.

Op 12 maart 2022 was de aftrap met een steenbreekactie op het plein van de Baptisten Kerk en het plaatsen van een nieuw ooievaarsnest bij de pingo. Verder zal de historische fauna in het gebied rond de pingo worden hersteld en een voedselbos en inspiratietuin worden aangelegd.

Er komen insectenhotels en (nest)kasten voor vogels en vleermuizen, een steenbreekactie voor particulieren en zal de flora langs de Klaas Piersreed worden hersteld in het waterwingebied. Dit project is onderdeel van Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip