Agenda

4 mei herdenking

 

Beste Noardburgumers,

 

Ook dit jaar organiseren wij op 4 mei onze jaarlijkse dodenherdenking.

We staan stil bij de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog, maar ook bij de slachtoffers die zijn gesneuveld in de vele vredesmissies waaraan ons land deelneemt of heeft deelgenomen.

 

Het 4 mei comité Noardburgum heeft kinderen van basisschool De Klimstien weer bereid gevonden om mee te werken en hoopt natuurlijk dat u als Noardburgumer ook meeloopt.

 

We verzoeken u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen en voor zonsondergang weer binnen te halen.

 

Het programma is als volgt:

 

• 19.40 – 19.45 uur. Verzamelen bij de ingang van dorpshuis De Balstien

• 19.50 Stille tocht lopend naar het monument

• 19.59 “Last Post” gespeeld door Brassband Bernlef

• 20.00 Twee minuten stilte

• 20.03 Kranslegging door leerlingen van De Klimstien

• 20.06 Gedicht door leerlingen van De Klimstien

• 20.15 Toespraak door Ds.Tjerk Bosscher

• 20.20 Afsluiting met de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus

• Einde programma

 

Van 19.35 uur tot 19.55 luidt de kerkklok.

 

Na afloop is er koffie/thee en/of frisdrank in de Balstien.

 

Het 4 mei comité

Doarpsbelang Noardburgum

Brassband “ Bernlef

Basisschool De Klimstien


Landelijke opschoondag

Er is een initiatief om zwerfvuil te gaan rapen op zaterdag 18 maart!

Wil je je meedoen klik dan op de volgende link


Jaarvergadering

FERIENING FOAR DOARPSBELANGEN NOARDBURGUM

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van Doarpsbelang Noardburgum
op woensdag 5 april 2023 om 19.30 uur in MFC de Balstien te Noardburgum.
bent van harte welkom.

A G E N D A.

 • Opening door voorzitter Oene Sikkema.
 • Mededelingen.
 • Bespreking verslag ledenvergadering van 9 maart 2022
 • Jaarverslag door voorzitter Oene Sikkema.
 • Verslag penningmeester over 2022 door Tietie Visser.
 • Verslag van de kascommissie.
 • Benoeming kascommissie 2023.
 • Bestuurswisseling: Anneke Donkervoort, Tietie Visser en Frony Kloosterman zijn aftredend.
  Menno Dekenga is bereid in het bestuur plaats te nemen.
 • Verslagen commissies.

Pauze

Verduurzaming/energietransitie
Een energiecoach van de gemeente Tytsjerksteradiel zal ons informeren over de verduurzaamplannen van de gemeente, maar ook hoe we als inwoner onze eigen woning zo goed mogelijk kunnen verduurzamen en welke subsidiemogelijkheden hiervoor zijn.

 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Inloopavond nieuwbouwplan

(let op nieuwe tijd) Inloopavond nieuwbouwplan in een nieuwe fase! Er zijn door het ontwerpteam met betrokkenen drie ontwerpen gekozen die zij passend vinden voor het het nieuwe plan.
Nu is het de beurt aan u om één van die plannen aan te wijzen als het nieuwe plan. Daarom nodigen wij u uit om op dinsdag 7 februari naar de Balstien te komen!
Inloop vanaf 16.30 uur tot ongeveer 19.30 uur

Jaarvergadering

Voor de leden van het Doarpsbelang Noardburgum!

De jaarvergadering staat gepland op 8 maart 2023.

Door het vertrek van Anneke Donkervoort en een bestuur wisseling zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden! Gezien het feit dat er dames vertrekken zouden we graag zien dat we de vacatures ook weer kunnen vullen met dames!


Denk er maar vast even overna!


Kopij voor dorpskrant Heidepraet aanleveren via heidepraet@live.nl,.
Kopijdatum staat vermeld in de agenda van de Heidepreat.