Bestuur Doarpsbelang Noardburgum

In 2023 bestaat het bestuur van Doarpsbelang Noardburgum uit:

 

Oene Sikkema - voorzitter

Rudi van der Duim - secretaris

Auke Hietkamp - penningmeester (vacant)

Menno Dekema - lid
Klaaske Westra-Postma - lid
Xantho Klijnsma - lid

Het bestuur vergadert 10x per jaar. In maart/april wordt elk jaar de algemene ledenvergadering georganiseerd. Verder is er periodiek overleg met de gezamenlijke dorpsbelangen van Tytsjerksteradiel, met de gemeente en met andere instanties als dat nodig is.

U kunt contact opnemen met het bestuur via het contactformulier op deze website.

 


Hallo allemaal,

Mijn naam is Auke Hietkamp, ben getrouwd met Catharina en trotse vader van twee zonen Jildert en Jitse. Ben geboren en getogen Noardburgumer, net zoals Catharina trouwens. Na eerst gewoond te hebben aan de Feitsmastraat , hebben we in 2006 onze huidige woning gekocht op de Fokkemastraat, schuin tegenover het nu nog feestterrein. In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar Heavy Metal. Ook probeer ik regelmatig een concert mee te pikken.In 2017 ben ik gevraagd door Doarpsbelang om mee te denken naar mogelijkheden om een (dorps)supermarkt terug te krijgen naar Noardburgum. Dit is aardig gelukt.


Inmiddels zit ik dus bijna 7 jaar in Doarpsbelang, de verlengde periode heeft te maken met de covidpandemie.

In principe is dit dan ook mijn laatste jaar.
We hopen als Doarpsbelang in ieder geval dat het nieuwbouwplan op het feestterrein dit jaar handen en voeten gaat krijgen. En zo zijn er nog een aantal onderwerpen die de komende jaren gaan spelen.


Beste lezer,

Mijn naam is Rudi van der Duim In december 2019 ben ik in Noardburgum gaan samenwonen met Aaltsje Deinum op de Zevenhuisterweg 63. Ik ben altijd woonachtig geweest in Opsterland in dorpen als Nij Beets, Gorredijk en Beetsterzwaag. Maar ik heb besloten de komende 50 jaar in het hart van de Fryske wâlden te willen wonen. Ideaal met het spoor naar Leeuwarden en Groningen zo om de hoek. Noardburgum is stiekem een dorp op een toplocatie van onderschatte schoonheid. Waar we in onze vrije tijd graag wandelen, fietsen en hardlopen.

Mijn dochter Bente kun je vinden bij de informatie balie  van de nieuwe Poiesz. Ik ben in 2022 begonnen als actief lid van het Doarpsbelang om mij te kunnen inzetten voor ons dorp. Mocht je mij tegen komen en je hebt een dorpsgebonden idee of probleem? Spreek mij dan even aan en dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen.


Xantho Klijnsma,

Na een oproep van Doarpsbelang Noardburgum in de Heidepraet in december 2022 over de ontwikkeling van een zonnepark bij de centrale door de Enerzy Group Burgum, heb ik me aangemeld als contactpersoon. Dit burgerinitiatief kan namelijk een heel goede ontwikkeling zijn voor Noardburgum in de energietransitie om van het gebruik van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzaam opgewekte energie. Als lid van het bestuur van Doarpsbelang Noardburgum zal ik de belangen van ons dorp en onze gemeenschap zo goed mogelijk vertegenwoordigen bij de ontwikkeling van het zonnepark Stoppelsoal.

Kijk voor meer informatie ook eens op: https://www.egb.frl/