Bestuur Doarpsbelang Noardburgum

In 2023 bestaat het bestuur van Doarpsbelang Noardburgum uit:

 

Oene Sikkema - voorzitter

Rudi van der Duim - secretaris

Menno Dekenga - penningmeester
Klaaske Westra-Postma - bestuurslid
Els Dillema - bestuurslid

Xantho Klijnsma - energie specialist (EGB)

Het bestuur vergadert 10x per jaar. In maart/april wordt elk jaar de algemene ledenvergadering georganiseerd. Verder is er periodiek overleg met de gezamenlijke dorpsbelangen van Tytsjerksteradiel, met de gemeente en met andere instanties als dat nodig is.

U kunt contact opnemen met het bestuur via het contactformulier op deze website.

 


Beste lezer,

Mijn naam is Rudi van der Duim In december 2019 ben ik in Noardburgum gaan samenwonen met Aaltsje Deinum op de Zevenhuisterweg 63. Ik ben altijd woonachtig geweest in Opsterland in dorpen als Nij Beets, Gorredijk en Beetsterzwaag. Maar ik heb besloten de komende 50 jaar in het hart van de Fryske wâlden te willen wonen. Ideaal met het spoor naar Leeuwarden en Groningen zo om de hoek. Noardburgum is stiekem een dorp op een toplocatie van onderschatte schoonheid. Waar we in onze vrije tijd graag wandelen, fietsen en hardlopen.

 Ik ben in 2022 begonnen als actief lid van het Doarpsbelang om mij te kunnen inzetten voor ons dorp. Mocht je mij tegen komen en je hebt een dorpsgebonden idee of probleem? Spreek mij dan even aan en dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen.


Xantho Klijnsma,

Na een oproep van Doarpsbelang Noardburgum in de Heidepraet in december 2022 over de ontwikkeling van een zonnepark bij de centrale door de Enerzy Group Burgum, heb ik me aangemeld als contactpersoon. Dit burgerinitiatief kan namelijk een heel goede ontwikkeling zijn voor Noardburgum in de energietransitie om van het gebruik van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzaam opgewekte energie. Als lid van het bestuur van Doarpsbelang Noardburgum zal ik de belangen van ons dorp en onze gemeenschap zo goed mogelijk vertegenwoordigen bij de ontwikkeling van het zonnepark Stoppelsoal.

Kijk voor meer informatie ook eens op: https://www.egb.frl/