Actueel

Verslag jaarvergadering

Download
Jaarverslag ledenvergadering
Hierbij de mogelijkheid om het verslag van de jaarvergadering te downloaden in pdf formaat.
Verslag ledenvergadering Doarpsbelang No
Adobe Acrobat document 143.3 KB

Blik op de weg

Het is weer die ene zaterdag in de maand dat ik bij het krieken van de dag uit mijn bed stap om samen met mijn buurtgenoten op zoek te gaan naar blik op de weg. En niet alleen blik hoor, maar ook andere materialen die gebruikelijk gezien niet op straat horen te liggen.

 

Waarom doe ik dit? Nou dat zit zo: De verpakkingsindustrie betaalde gemeenten tussen 2016 en 2022 een vergoeding voor het ruimen/verwerken van zwerfafval. Onze gemeente gebruikte dit geld om mensen te stimuleren om zwerfvuil te gaan rapen. Zo zijn er in ons dorp, zoals bekend, vier groepjes bezig om een toegewezen gebied schoon te houden. Eén van die groepjes is onze buurtvereniging ‘Meiinoar’ van de Zevenhuisterweg.

 

Met een man op 10 struinen we de straten af en houden we elkaar op de hoogte van allerlei nieuwtjes; over werk, buren en zelfs isolatietips. En ondertussen grijpen we nonchalant achtergelaten verpakkingsmateriaal van de staat en stoppen het in onze meegenomen plastic tas.

Vanaf 2023 stopt de vergoeding voor ons afvalraapwerk. Jammer, want het is dus meer dan alleen de buurt schoonhouden. De gemeente komt nog niet met een alternatief. Maar… hebben we die financiële prikkel wel nodig om ons dorp schoon te houden? Of kunnen we dit ook op eigen initiatief?

Doarpsbelang vraagt zich af of er enthousiaste burgers zijn die willen meedenken hoe we ons dorp zo afvalvrij mogelijk kunnen houden. Heb je interesse? Dan ben je van harte welkom op dinsdag 31 januari om 19.30 uur in de Balstien.

 

Namens Doarpsbelang Noardburgum,

 

Rudi van der Duim

 

 

 


Glasvezel

Ga samen met Doarpsbelang Noardburgum voor glasvezel!
Je heb vast het goede nieuws al gehoord: ook in  is supersnel glasvezel internet dichterbij dan ooit! Nu is het aan ons als inwoners om ervoor te zorgen dat 20% van de inwoners kiest voor een abonnement en het glasvezel er daadwerkelijk ook gaat komen.
 
Aanmelden voor DELTA: http://aklam.io/z8Rh1H
Aanmelden voor Caiway: http://aklam.io/oSeRJ6    

     
Je komt terecht op de pagina van Caiway of DELTA. Je kunt hier gewoon je aanmelding verwerken; deze wordt automatisch toegewezen aan jouw vereniging.


Glasvezel bijeenkomst met Delta

Aanstaande Donderdag 3 november organiseren wij samen met Delta een bijeenkomst over glasvezel voor Noardburgum. De inloop is om 19.00 uur en de koffie staat klaar! Wil je meer weten over glasvezel en wat het voor mogelijkheden er zijn kom dan vooral naar deze avond.


Start nieuwbouw bijeenkomst Noardburgum 21 september!

 

 

 

Eindelijk is het zover we mogen gaan participeren in de plannen voor het ontwikkelen van nieuwbouw in Noardburgum. Heb je interesse in deze nieuwbouwplannen en wil je hier graag in meedenken kom dan vooral naar de aftrap van het participatieproces op woensdag 21 september 2022 in Dorpshuis De Balstien.

 


Hieronder het programma

 

19.00 inloop

19.15 start

Pieter:

Korte introductie, wie is wie, en randvoorwaarden van het project
.

Elisa:

- Uitleg enquête en de belangrijke uitkomsten uitleg participatieproces

- Ontwerpteam en hoe kunnen mensen zich opgeven.


- Uitleg hoe mensen input kunnen leveren via de website. (kan ook op de avond zelf via formulieren)


- Wat is het vervolg van het proces na deze avond.


20.30 einde


Klik op de link om te beginnen met meedenken en je aan te melden voor de avond.

 


Het plan ‘nieuwe woningbouw’ Noardburgum begint te ontkiemen.

Op 8 juni hebben leden van Doarpsbelang Noardburgum en de Gemeente om de tafel gezeten met betrekking tot woningbouw.
Een voortvloeisel van de enquête van twee jaar terug. In deze enquête werden een aantal ontwerpen getoond van de nieuwbouw met elk zijn eigen sfeer thema.
Uit deze enquête is gekomen dat de dorpelingen het liefst een open karakter willen wat terug kwam in het thema ‘Heide’.

Als Doarpsbelang waren we natuurlijk erg blij dat de Gemeente nu eindelijk toenadering zocht omtrent de woningbouw. En ik schrijf ‘eindelijk’ omdat we wel hebben laten merken dat het wat ons betreft wel lang heeft geduurd. En daar had de Gemeente wel begrip voor, maar we weten allemaal dat het niet een normale tijd is geweest de afgelopen twee jaar. Dus we hebben de pijntjes daar gelaten en we gaan vooruit kijken.

Er wordt een participatie proces opgestart waar informatie zal worden vergaard van geïnteresseerden en omwonenden. Begin september zal de gemeente u een uitnodiging sturen voor een bijeenkomst. En eveneens word er een website gelanceerd waar u de voortgang kunt volgen en uw vragen omtrent de nieuwbouwplannen kwijt kunt. Houd dus uw brievenbus in de gaten.


Werkgroep Biodiversiteit

Vanaf 2020 is een werkgroep Biodiversiteit actief in ons dorp. Zij hebben verschillende biodiversiteitsprojecten ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente Tytsjerksteradiel, Vitens, plaatselijke kerken, vogelwacht, basisschool en bedrijven worden. Op 12 maart 2022 was de aftrap met een steenbreekactie op het plein van de Baptisten Kerk en het plaatsen van een nieuw ooievaarsnest bij de pingo. Verder zal de historische fauna in het gebied rond de pingo worden hersteld en een voedselbos en inspiratietuin worden aangelegd. Er komen insectenhotels en (nest)kasten voor vogels en vleermuizen, een steenbreekactie voor particulieren en zal de flora langs de Klaas Piersreed worden hersteld in het waterwingebied. Dit project is onderdeel van Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip


Supermarkt Noardburgum

In oktober 2020 heeft supermarktketen Poiesz, in samenwerking met de gemeente, aan de omwonenden de plannen gepresenteerd om te komen tot de bouw van een supermarkt op het terrein bij het monument. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft het bestemmingsplan op 16 december 2021 vastgesteld.  Er is op 9 maart 2022 gestart met het grondwerk. De opening staat gepland in het laatste kwartaal van 2022. 


Woningbouw in Noardburgum

In de nazomer van 2020 heeft Doarpsbelang, in samenwerking met Projectontwikkelaar TOECK, de behoefte aan woningbouw in Noardburgum onderzocht. Met het resultaat is in overleg gegaan met de gemeente en de politieke partijen. Ondertussen heeft de gemeente bekend gemaakt dat er extra woningen gebouwd mogen worden. In samenspraak met TOECK is een vervolgtraject ingezet en er ligt nu een principeverzoek voor woningbouw bij de gemeente. De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 ingestemd met het startdocument voor woningbouw in Noardburgum, Hurdegaryp en Suwâld. 


De dorpsvlag

Betekenis van de dorpsvlag: De eikel is een teken van vruchtbare grond, de rode kleur staat voor de kleur van de heide en de groene kleur staat voor cultuurgrond. De punt in het groen geeft aan dat de cultuurgrond de heide verdringt.

Een vlag kost €20,00. Bestellen kan via het contactformulier. 


Gebiedsteam Tytstjerksteradiel Zuid

Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hierin zijn de jeugd-, participatie- en dorpenteams van de gemeente opgegaan. 

Contactpersoon: sociaal werker Marije van der Meer, via tel.06-30213952 of mvandermeer@dorpenteamtdiel.nl


Nieuwbouw en renovatie Vitens

Vitens heeft plannen voor nieuwbouw en renovatie op de productlocatie Noardburgum. Doarpsbelang zit in de klankbordgroep, samen met omwonenden en betrokkenen vanuit o.a. de gemeente.