Menu


 

 

luchtfoto

 

 

 

luchtfotozon klik hier voor het weer in Noardburgum

================================================================================

Update 10 mei: *** wie wordt onze nieuwe burgemeester? Zie persbericht hieronder! ***

================================================================================

Heeft u een belangrijke mededeling voor het dorp?
Gosse Ytsma, Zevenhuisterweg 43 is de beheerder van het informatiebord bij de rotonde.

Informatie graag 10 dagen van te voren aanleveren! Namens Gosse, alvast bedankt.
================================================================================

P E R S I N F O R M A T I E

Burgum, 9 mei 2016
PB 016/ 2016

Tytsjerksteradiel betrekt inwoners bij keuze nieuwe burgemeester

Gemeente Tytsjerksteradiel gaat na de zomervakantie op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om te bepalen welk type burgemeester het meest geschikt is, worden inwoners om advies gevraagd. Van dinsdag 10 mei t/m woensdag 25 mei 2016 hebben zij de mogelijkheid om hun mening te geven op basis van een aantal stellingen en een open vraag.

Zoektocht naar nieuwe burgemeester
Per 1 september stopt Eric ter Keurs als burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. In mei en juni zullen de fractievoorzitters een zogenaamde (concept) profielschets opstellen. Daarin komt te staan welk type burgemeester men het meest geschikt acht. Om tot een profielschets te komen, vragen de fractievoorzitters ook advies aan derden, waaronder inwoners van de gemeente.

Input van inwoners
Van dinsdag 10 mei tot en met woensdag 25 mei krijgen alle inwoners de kans om hun input te leveren voor de profielschets van de nieuwe burgemeester. Zij kunnen hun mening geven op basis van een aantal stellingen en een open vraag. Die mening kan digitaal worden gegeven via www.t-diel.nl/nieuweburgemeester  Daarnaast komt er een schriftelijke versie in weekblad Actief en zullen raadsleden de straat op gaan om de enquete af te nemen.

Online vragenlijst ‘Wie wordt onze nieuwe burgemeester’
De online campagne ‘Wie wordt onze nieuwe burgemeester?’ wordt uitgevoerd door adviesbureau Necker van Naem. Het vroegtijdig raadplegen van bewoners is volgens Necker van Naem een trend in gemeenteland. “We passen voor de gemeente Tytsjerksteradiel een innovatief en succesvol concept toe dat zich heeft bewezen in eerdere campagnes bij het vinden van de juiste burgemeester,“ aldus Roel Freeke, directeur Necker van Naem.

Profielschets
In juni combineren de fractievoorzitters alle input en hun eigen wensen tot een korte en krachtige profielschets. Deze profielschets zal in de raadsvergadering van 29 augustus 2016 definitief worden vastgesteld en worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning (CdK).

 

 

================================================================================

lieveheersbeestje
Noardburgum is tegen zinloos geweld

kunstwerk

Op it plak fan dit doarp wie foarhinne de Burgumer heide of de grutte Stateheide, noardlik fan Burgum. Yn `e 19de ieu is alle heide oanmakke. Professor Nic. Ypey hat dêrta yndertiid de foarstap nommen. Yn 1930 binne de buorskippen fan de Heide gearfoege ta in doarp ûnder de namme Noardburgum. It reade fjild is de eardere heide, mei dêrop de steateliuw út it wapen fan Fryslân, dêr`t de namme mei útbylde is. Under de liuw de ekkel en it klaverblêd út it wapen fan ‘e famylje Ypey. Nêst it klaverblêd en de ekkel - twa symboalen fan de goede grûnaard - jout ek de punt oan dat de heide "ferdreaun"is troch de kultuergrûn, oanjûn troch de kleur grien. Omdat no yn Noardburgum it grutste pompstasjon fan Fryslân stiet, is it griene fjild beset mei twa weagjende balken fan sulver. De flagge jout op ienfâldige wize de betsjutting fan it wapen wjer.